Herb Order Form In English

    

Your email: 

(needed*)

 

Your complete name, address and zip code so that we could transfer the herbs to you. Also please let us know if you need dry raw herbs, or herbs in fine powder. Need air shipping, or common speed surface post?

 

Please tick off every item you need, and fill out the weight of each item. The price is in US$ per kilogram.

 

 kg   A301,   lu hui,   aloe

 kg   A302,   lu jiao jiao,   deerhorn glue

 kg   A303,   lu jiao shuang,   degelatinated deer antler

 kg   A304,   lu lu tong,   liquidambar fruit

 kg   A305,   luo bu ma,   dogbane

 kg   A306,   luo han guo,   Grosvenor¨s momordica fruit

 kg   A307,   luo shi teng,   star jasmine stem

 kg   A308,   ma bian cao,   vervena

 kg   A309,   ma bo,   puffball

 kg   A310,   ma chi xian,   purslane

 kg   A311,   ma dou ling,   aristolochia fruit

 kg   A312,   ma qian zi,   nux vomica

 kg   A313,   mai dong,   ophiopogon tuber

 kg   A314,   mai ya,   barley sprout

 kg   A315,   man jing zi,   vitex fruit

 kg   A316,   man tian xing,   pavetta

 kg   A317,   mang xiao,   mirabilite

 kg   A318,   mao dong qing,   hairy holly root

 kg   A319,   mao zhao cao,   cat's claw buttercup root

 kg   A320,   mei gui hua,   rose

 kg   A321,   mi hou tou gen,   Yang tao Actinidia Root

 kg   A322,   mi meng hua,   buddleia flower

 kg   A323,   mi tuo seng,   Litharge

 kg   A324,   mian da ji,   cotton root of Beijing euphorbia

 kg   A325,   ming dang shen,   changium root

 kg   A326,   ming fan,   alum

 kg   A327,   mo shi zi,   aleppo gall

 kg   A328,   mo yao,   myrrh

 kg   A329,   mu bie zi ren,   prepared momordica seed

 kg   A330,   mu ding xiang,   clove fruit

 kg   A331,   mu gua,   chaenomeles fruit

 kg   A332,   mu hu die,   oroxylum seed

 kg   A333,   mu jin hua,   rose-of-Sharon flower

 kg   A334,   mu li,   oyster shell

 kg   A335,   mu ze,   Equisetum

 kg   A336,   nan he shi,   wild carrot fruit

 kg   A337,   nan sha shen,   adenophora root

 kg   A338,   nan tian xian zi,   southern henbane seed

 kg   A339,   nan wu wei zi,   southern schisandra berry

 kg   A340,   niu bang zi,   arctium seed

 kg   A341,   niu huang,   bovine bezoar

 kg   A342,   niu xi,   achyranthes root

 kg   A343,   nu zhen zi,   ligustrum fruit

 kg   A344,   ou jie,   lotus root node

 kg   A345,   pai cao,   folium agastaches

 kg   A346,   pang da hai,   sterculia

 kg   A347,   pao jiang,   blast-fried ginger

 kg   A348,   pei lan,   eupatorium

 kg   A349,   peng sha,   borax

 kg   A350,   pi pa ye,   Loquat Leaf

 kg   A351,   pian jiang huang,   rhizoma wenyujin concisa

 kg   A352,   ping bei mu,   fritillaria bulb

 kg   A353,   pu gong ying,   dandelion

 kg   A354,   pu huang,   typha pollen

 kg   A355,   qi cai ju,   bracteantha bracteata

 kg   A356,   qi she,   agkistrodon,   Agkistrodon

 kg   A357,   qi ye lian,   taiwan schefflera

 kg   A358,   qian cao,   madder root

 kg   A359,   qian hu,   peucedanum root

 kg   A360,   qian li guang,   climbing groundsel

 kg   A361,   qian nian jian,   homa lomena root

 kg   A362,   qian niu zi,   morning glory seed

 kg   A363,   qian shi,   gordon Euryale seed

 kg   A364,   qiang huo,   notopterygium root

 kg   A365,   qin jiao,   large gentian root

 kg   A366,   qin pi,   ash bark

 kg   A367,   qing ban xia,   purified pinellia tuber

 kg   A368,   qing bei mu,   blue shell

 kg   A369,   qing dai,   indigo

 kg   A370,   qing feng teng,   orient vine

 kg   A371,   qing hao,   sweet wormwood

 kg   A372,   qing meng shi,   chlorite[schist]

 kg   A373,   qing mu xiang,   aristolochia root; vladimiria root

 kg   A374,   qing pi,   unripe tangerine peel

 kg   A375,   qing xiang zi,   celosia seed

 kg   A376,   qing yan,   halite

 kg   A377,   qiu shi,   processed urine deposit

 kg   A378,   qu mai,   dianthus

 kg   A379,   quan shen,   Polygonatum bistorta

 kg   A380,   quan xie,   Scorpion

 kg   A381,   ren dong teng,   lonicera stem and leaf

 kg   A382,   ren gong niu huang,   synthetic bovine bezoar

 kg   A383,   ren zhong bai,   urine sediment

 kg   A384,   ren zhong huang,   licorice in human feces

 kg   A385,   rou cong rong,   cistanche Desertliving

 kg   A386,   rou dou kou,   nutmeg

 kg   A387,   rou gui,   cinnamon bark

 kg   A388,   rou kou shuang,   nutmeg frost

 kg   A389,   ru xiang,   frankincense

 kg   A390,   rui ren,   prinsepia seed

 kg   A391,   san leng,   sparganium root

 kg   A392,   san qi,   notoginseng root

 kg   A393,   san qi hua,   notoginseng flower

 kg   A394,   sang bai pi,   mulberry root bark

 kg   A395,   sang piao xiao,   mantis egg-case

 kg   A396,   sang shen zi,   mulberry

 kg   A397,   sang ye,   mulberry leaf

 kg   A398,   sang zhi,   mulberry twig

 kg   A399,   sha ren,   amomum fruit

 kg   A400,   sha yuan zi,   complanate astragalus seed

 kg   A401,   shan ci gu,   shancigu bulb

 kg   A402,   shan dou gen,   bushy sphora root

 kg   A403,   shan mu tong,   Finet's clematis

 kg   A404,   shan nai,   kaempferia root

 kg   A405,   shan yao,   dioscorea root

 kg   A406,   shan zha,   crataegus fruit

 kg   A407,   shan zhu yu,   cornus fruit

 kg   A408,   shang jiang ren(xiang sha ren),   amomum fruit

 kg   A409,   shang lu,phytolacca[root]

 kg   A410,   she chuang zi,   cnidium seed

 kg   A411,   she gan,   belamcandae root

 kg   A412,   she han shi,   iron   pyrite

 kg   A413,   she tui,   snake slough

 kg   A414,   she xiang,   musk

 kg   A415,   shen jin cao,   ground pine

 kg   A416,   sheng ma,   cimicifuga root

 kg   A417,   shi chang pu,   acorus root

 kg   A418,   shi da gong lao ye,   mahonia leaf

 kg   A419,   shi di,   persimmon calyx

 kg   A420,   shi gao,   gypsum

 kg   A421,   shi hu,   dendrobium stem

 kg   A422,   shi jian chuan,   Chinese sage

 kg   A423,   shi jue ming,   abalone shell

 kg   A424,   shi jun zi,   quisqualis fruit

 kg   A425,   shi lian zi,   lotus fruit

 kg   A426,   shi liu pi,   pomegranate rind

 kg   A427,   shi nan teng,   photinia stem

 kg   A428,   shi wei,   pyrrosia leaf

 kg   A429,   shi xie,   crab fossil

 kg   A430,   shi yan,   spirifer fossil

 kg   A431,   shou wu teng,   flowey knotweed stem

 kg   A432,   shou zhang shen,   gymnadnia conopsear broyn

 kg   A433,   shu di huang,   cooked rehmannia root

 kg   A434,   shu fu,   wood louse

 kg   A435,   shui deng xin,   juncus[pith]

 kg   A436,   shui hong hua zi,   smartweed fruit

 kg   A437,   shui zhi,   leech

 kg   A438,   si gua luo,   loofah

 kg   A439,   song hua fen,   pine pollen

 kg   A440,   song jie,   knotty pine wood

 kg   A441,   su mu,   sappan wood

 kg   A442,   su ye,   perilla leaf

 kg   A443,   suan zao ren,   spiny jujube kernel

 kg   A444,   suo yang,   cynomorium stem

 kg   A445,   tai zi shen,   pseudostellaria root,

 kg   A446,   tan jing jie,   prepared fineleaf schizonepeta herb

 kg   A447,   tan xiang,   sandalwood

 kg   A448,   tan yi mu cao,   prepared leonurus

 kg   A449,   tao ren,   peach kernel

 kg   A450,   tian bian ju,   kalimeris

 kg   A451,   tian dong,   asparagus tuber

 kg   A452,   tian hua fen,   trichosanthes root

 kg   A453,   tian ji huang,   Lesser hypericum

 kg   A454,   tian kui zi,   semiaquilegia tuber

 kg   A455,   tian ma,   gastrodia[root]

 kg   A456,   tian ma pian,   slice of gastrodia root

 kg   A457,   tian nan xing,   arisaema root

 kg   A458,   tian zhu huang,   bamboo sugar

 kg   A459,   ting li zi,   tingli seed

 kg   A460,   tong cao,   rice-paper plant pith

 kg   A461,   tong lu,   copper rust

 kg   A462,   tou gu cao,   speranskia/balsam

 kg   A463,   tu bei mu,   bolbostemma tuber

 kg   A464,   tu bie chong,   wingless cockroach

 kg   A465,   tu fu ling,   smooth greenbrier root

 kg   A466,   tu si zi,   cuscuta seed,   10.28

 kg   A467,   wa leng zi,   ark shell,   2.57

 kg   A468,   wang bu liu xing,   vaccaria seed

 kg   A469,   wang yue sha,   hare's droppings

 kg   A470,   wei ling cai,   Chinese silverweed

 kg   A471,   wei ling xian,   clematis root

 kg   A472,   wu bei zi,   sumac Gallnut

 A   a473,   wu gong,   centipede

 kg   A474,   wu gu chong,   screwworm

 kg   A475,   wu hua nong gu,   flowery dragon bone

 kg   A476,   wu ling zhi,   flying squirrel's droppings

 kg   A477,   wu mei,   black Plum

 kg   A478,   wu ming yi,   manganese

 kg   A479,   wu shao she,   black-striped snake

 kg   A480,   wu yao,   lindera root

 kg   A481,   wu yi,   elm cake

 kg   A482,   wu zhu yu,   evodia fruit

 kg   A483,   xi he liu,   tamarisk twig and leaf

 kg   A484,   xi huang cao,   stream-side rabdosia

 kg   A485,   xi wu wei,   Schisandra sphenanthera

 kg   A486,   xi xian cao,   siegesbeckia

 kg   A487,   xi xin,   asarum

 kg   A488,   xi yang shen,   American ginseng

 kg   A489,   xia ku qiu,   prunella spike

 kg   A490,   xian he cao,   agrimony

 kg   A491,   xian mao,   curculigo rhizome

 kg   A492,   xiang fu zi,   cyperus root

 kg   A493,   xiang jia pi,   perploca sepium

 kg   A494,   xiang mai dong,   Hunan Dwarf Lilyturf Tuber

 kg   A495,   xiang pi,   oak bark

 lot   A496,   xiang qu,   medicated leaven

 kg   A497,   xiang ru cao,   elsholtzia

 kg   A498,   xiang yuan,   citron

 kg   A499,   xiao hui xiang,   fennel fruit

 kg   A500,   xiao ji,   cephalanoplos

 kg   A501,   xiao shi,   niter

 kg   A502,   xie bai,   chinese chive bulb

 kg   A503,   xie ye,   senna leaf

 kg   A504,   xin yi hua,   magnolia flower

 kg   A505,   xu chang qing,   paniculate cynanchum

 kg   A506,   xu duan,   dipsacus root

 kg   A507,   xuan fu hua,   inula flower

 kg   A508,   xuan jing shi,   selenite

 kg   A509,   xuan ming fen,   refined mirabilite

 kg   A510,   xuan shen,   scrophularia root

 kg   A511,   xue jie,   dragon's blood

 kg   A512,   xue yu tan,   charred hair

 kg   A513,   xun gu feng,   mollissima

 kg   A514,   ya dan zi,   brucea fruit

 kg   A515,   ya ma zi,   flax seed

 kg   A516,   yan hu suo,   Corydalis tuber

 kg   A517,   yan hua,   lilac daphne flower bud

 kg   A518,   yan sui zi,   coriander seed

 kg   A519,   yang qi shi,   actinolite

 kg   A520,   yang shen,   American ginseng

 kg   A521,   ye ju hua,   wild chrysanthemum flower

 kg   A522,   ye ming sha,   bat's droppings

 kg   A523,   ye xia zhu,   phyllanthus

 kg   A524,   yi mu cao,   leonurus

 kg   A525,   yi yi ren,   coxi ssed

 kg   A526,   yi zhi ren,   bitter Cardamon

 kg   A527,   yin chai hu,   lanceolate stellaria root

 kg   A528,   yin chen,   capillaris

 kg   A529,   yin xing ye,   ginkgo leaf

 kg   A530,   yin yang huo,   epimedium

 kg   A531,   yin zhu,   vermilion

 kg   A532,   yu biao,   swim bladder

 kg   A533,   yu jin,   curcuma tuber

 kg   A534,   yu li ren,   bush cherry kernel

 kg   A535,   yu liang shi,   limonite

 kg   A536,   yu mi xu,   corn silk

 kg   A537,   yu nao shi,   otolith

 kg   A538,   yu xing cao,   houttuynia

 kg   A539,   yu zhi zi,   foreknowledge

 kg   A540,   yu zhu,   fragrant Solomonseal Rhizome

 kg   A541,   yuan bao cao,   Sampson St.John'swort Herb

 kg   A542,   yuan zhi,   polygala root

 kg   A543,   yue ji hua,   China tea rose

 kg   A544,   yun mu shi,   muscovitum muscovite

 kg   A545,   yun mu xiang,   yunnan saussurea root

 kg   A546,   zao fan,   melanterite

 kg   A547,   zao jiao,   gleditsia fruit

 kg   A548,   zao jiao ci,   gleditsia thorn

 kg   A549,   ze lan,   lycopus

 kg   A550,   ze xie,   alisma tuber

 kg   A551,   zhang nao,   camphor

 kg   A552,   zhe shi,   hematite(haematitum)

 kg   A553,   zhen zhu,   pearl

 kg   A554,   zhen zhu fen,   pearl powder

 kg    A555,   zhen zhu mu,   mother-of-pearl

 kg   A556,   zheng bei mu,   zhejiang fritillaria bulb

 kg   A557,   zhi gan cao,   honey-fried

 kg   A558,   zhi huang qi,   honey-fried

 kg   A559,   zhi ju zi,   honey tree fruit

 kg   A560,   zhi ke,   bitter orange

 kg   A561,   zhi kuang dong hua,   honey-fried

 kg   A562,   zhi ma huang,   honey-fried

 kg   A563,   zhi mu,   anemarrhena root

 kg   A564,   zhi pi ba ye,   honey-fried

 kg   A565,   zhi sang bai pi,   honeyfried

 kg   A566,   zhi yuan zhi,   honey-fried

 kg   A567,   zhi zi,   gardenia fruit

 kg   A568,   zhi zi pi,   itoa orienthalis

 kg   A569,   zhi zi ren,   gardenia fruit

 kg   A570,   zhi zi yuan,   honey-fried

 kg   A571,   zhong lou,   Chinese paris rhizome

 kg   A572,   zhong ru shi,   stalactite

 kg   A573,   zhu ling,   polyporus

 kg   A574,   zhu ru,   bamboo shavings

 kg   A575,   zhu sha,   cinnabar

 kg   A576,   zhu ya zao,   small gleditsia fruit

 kg   A577,   zhuang shen gu

 kg   A578,   zi bei chi,   purple shell tooth 

 kg   A579,   zi cao,   puccoon

 kg   A580,   zi cao rong,   lac

 kg   A581,   zi he che,   placenta Dried Human

 kg   A582,   zi jing pi,   cercis bark

 kg   A583,   zi nao sha,   purple sal ammoniac

 kg   A584,   zi ran tong,   pyrite

 kg   A585,   zi shao hua,   freshwater sponge

 kg   A586,   zi shi ying,   amethyst/fluorite

 kg   A587,   zi shu zi,   perilla fruit

 kg   A588,   zi su geng,   perilla stem

 kg   A589,   zi yuan,   aster root

 kg   A590,   zong lu tan,   charred trachycarpus[stipule fiber]

 

 

 

Thanks for telling us your order. We will report the herbal fee and shipping fee to you soon.